Käyttöehdot

Yleiset tiedot

Veta Health, LLC (”Veta Health”, ”yritys” ja ”me”) on palvelu, jonka kautta potilaat voivat luoda hoitokumppanin, terveydenhuoltopalvelujen tarjoajan ja terveydenhuolto-organisaatioiden kanssa kliinisesti vahvistettuja hoitosuunnitelmia. Palvelun käyttöehdot (”käyttöehdot”) koskevat Veta Healthin verkkosivustoa osoitteissa www.myvetahealth.com, www.vetahealth.co ja www.veta.health (yhdessä ”sivusto”), online-portaalia ja mobiilisovelluksia (yhdessä ”alusta”), joita käytät käyttäessäsi palveluitamme (kuten palveluita, sivustoa ja alustaa, yhdessä ”palvelu”).

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia, jotka käyttävät palveluamme (yhdessä ”sinä”), mukaan lukien a) satunnaisia sivustomme vierailijoita, jotka eivät ole alustamme rekisteröityneitä käyttäjiä, ja b) henkilöitä, jotka ovat alustamme rekisteröityneitä käyttäjiä, mukaan lukien potilaita, hoitokumppaneita, terveydenhuoltopalvelujen tarjoajia ja terveydenhuolto-organisaatioita, (yhdessä ”käyttäjät”) alla määritellyn mukaisesti:

 • Potilaat käyttävät palvelua osallistuakseen oman terveytensä hallintaan ja helpottaakseen hoidon koordinointia jakamalla dataa (”potilas”).
 • Hoitokumppaneilla on joko potilaan tai terveydenhuoltopalvelujen tarjoajan valtuutus käyttää palvelua ja seurata potilaan terveyttä (”hoitokumppani”).
 • Terveysorganisaatiot, mukaan lukien sairaalat ja terveysjärjestelmät, käyttävät palveluitamme virtaviivaistaakseen työnkulkuja ja kehittääkseen hoidon tehokkuutta ja tuloksellisuutta (yhdessä ”terveydenhuolto-organisaatio”).
 • Lääkärit ja farmaseutit (yhdessä ”terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat”) käyttävät palvelua seuratakseen ja kehittääkseen potilaiden hoidon tuloksia.

Käyttöehtojen hyväksyminen

Nämä käyttöehdot koskevat palvelun käyttöä, ja käyttämällä palvelua hyväksyt nämä käyttöehdot ja kaikki sovellettavat lait ja säännökset. Jos et hyväksy käyttöehtoja, älä käytä palvelua. Käyttöehdot on tarkoitettu luettavaksi yhdessä tietosuojakäytäntömme kanssa, johon käyttöehdoissa viitataan ja joka on osa käyttöehtoja.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS TERVEYSTIEDOISTASI: Veta Health ei ole terveydenhuoltopalvelujen tarjoaja. Veta Health on liikeyritys, joka helpottaa terveystietojesi keräämistä ja tarkastelemista. Veta Health ei anna lääkinnällistä neuvontaa, eikä Veta Healthia ole tarkoitus käyttää sairauksien tai vaivojen diagnosoinnissa, hoidossa tai ehkäisyssä. Jos sinulla on kysymyksiä sairaudesta tai hoitovaihtoehdoista, käänny terveydenhuoltopalvelujen tarjoajasi puoleen. Jos tarvitset äkillisesti apua, ole yhteydessä maantieteellisen sijaintisi hätänumeroon.

Palvelukuvaus

Palvelu tarjoaa sitä käyttäville henkilöille yleistä tietoa terveydenhuollosta sekä muita yleisluontoisia terveysaiheisia sisältöjä sekä yhteyden terveydenhuoltopalveluiden tarjoajiin. Palvelu sisältää tiettyjä sivuja, osiota, palveluita ja sisältöjä, jotka ovat ainoastaan Veta Healthin palveluihin rekisteröityneiden käyttäjien saatavilla. Näitä ovat mm. mahdollisuus jakaa, seurata ja tarkastella omaan terveydentilaan liittyviä terveystietoja, sillä palvelun käyttö luo yhteyden sinun ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajan välille. Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat, jotka tarjoavat palveluitaan Veta Healthin palveluiden kautta, ovat riippumattomia ammattilaisia. Veta Health ei ole harjoita lääketieteellisiä toimintaa tai muuta laillistettua ammattioikeutta vaativaa toimintaa eikä puutu terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien lääketieteen harjoittamiseen tai muuhun laillistettua ammattioikeutta vaativaan toimitaan. Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat ovat itse vastuussa omista palveluistaan ja siitä, että he noudattavat ammattinsa ja ammattioikeutensa vaatimuksia. Veta Health tai kolmas osapuoli, joka mainostaa palveluitaan tai jolta saat linkin palveluihin, ei ole vastuussa palvelun kautta saamistasi terveydenhuoltoalan ammattilaisen antamista neuvoista.

Tietojen luotettavuus

Emme takaa terveystietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä tai käytännöllisyyttä missään tapauksessa. Tietojen pitäminen luotettavina on täysin omalla vastuullasi. Irtisanoudumme kaikesta tietojen luotettavuuteen perustuvasta vastuusta ja korvausvastuusta sinua tai muita käyttäjiä ja/tai palvelussa vierailijoita kohtaan tai ketä tahansa kohtaan, jolla on tieto palvelun sisällöstä. Alustoilla olevien tietojen pitäminen luotettavina on täysin omalla vastuullasi. Veta Health irtisanoutuu kaikesta tietojen luotettavuuteen perustuvasta vastuusta ja korvausvastuusta sinua, muita alustojemme käyttäjiä tai henkilöitä kohtaan, jotka voivat tehdä päätöksiä alustoilla olevan tiedon perusteella.

Alustojen kautta antamasi tiedot tai Veta Healthin alustojen kautta keräämät tiedot käsitellään alustojen tietosuojakäytännön mukaisesti. Tutustu tietosuojakäytäntöön, joka koskee tämän sivuston, alustan ja palvelun käyttöä. Tietosuojakäytäntö löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Suostumus jakaa ja vastaanottaa henkilökohtaisia terveystietoja

Käyttäjät Yhdysvalloissa

Jos jaat Veta Healthille Yhdysvalloissa olevaa käyttäjää koskevia suojattuja terveystietoja, jotka ovat Yhdysvaltain sairausvakuutuksen siirrettävyyttä ja vastuuvelvollisuutta koskevan HIPAA-lain (Health Insurance Portability and Accountability Act, 1996, ”HIPAA-laki”) alaisia ja määritelty virastoja koskevissa säännöissä (45, pykälä 160.103) (”suojatut terveystiedot”), tai jos jaat tunnistettavia henkilötietoja, jotka ovat perheen koulutusoikeuksia ja yksityisyyttä käsittelevän Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) -lain alaisia ja määritelty virastoja koskevissa säännöissä (34, pykälä 99.30) (”tunnistettavat henkilötiedot”), vakuutat ja väität, että sinulla on asianmukainen valtuutus ja suostumus tietojen jakamiselle liittovaltion, osavaltion ja kansainvälisen lain mukaisesti ja että jaat sovellettavin osin vain tietoa, joka on oikeaa ja ajan tasalla eikä ylitä vähimmäistä mahdollista tietomäärää, joka vastaa suojattujen terveystietojen ja/tai tunnistettavien henkilötietojen jakamisen lailliseen tarkoitukseen.

Käyttäjät Euroopan unionin alueella

Jos jaat Veta Healthille Euroopan unionissa olevaa käyttäjää koskevia tietoja, jotka koskevat luonnollisen henkilön fyysistä tai psyykkistä terveyttä ja määritellään siksi kuuluvaksi erityiseen henkilötietoryhmään (”terveystiedot”) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja paikallisen tietosuoja-asetukseen liittyvän lainsäädännön mukaisesti (”tietosuoja-asetus”), vakuutat ja väität, että sinulla on asianmukainen valtuutus ja nimenomainen suostumus (joka on saatu erikseen koskien kaikkia käyttöehtoja tai sopimuksen eri sanamuotoja) tiedon jakamiselle sovellettavan kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Jaat vain tietoja, jotka ovat oikeellisia ja ajantasaisia ja jotka eivät ylitä suojattujen terveystietojen ja/tai tunnistettavien henkilötietojen jakamisen lailliseen tarkoitukseen määritettyä vähimmäistä mahdollista tietomäärää.

Kaikki käyttäjät

Vakuutat ja väität, että olet saanut asianmukaisen valtuutuksen ja/tai nimenomaisen suostumuksen sovellettavan kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti jakaa kaikki tästä lähtien meille jakamasi suojatut terveystiedot ja/tai terveystiedot (yhdessä ”henkilökohtaiset terveystiedot”), jotka koskevat potilaan mielenterveysongelmaan liittyviä kokeita, diagnooseja tai hoitoa, mukaan lukien rajoituksetta psykiatriset tai psykologiset sairaudet (yhdessä ”mielenterveysongelma”). Jos vastaanotat terveystietoja, vakuutat ja väität, että olet sitoutunut ylläpitämään ja suojelemaan henkilökohtaisten terveystietojen luottamuksellisuutta lain edellyttämällä tavalla.

Terveyssisältö ja käyttö

Alustallamme on sivistävää terveyttä koskevaa tietoa. Alustalla potilaat voivat tarkastella ja ladata sinne henkilökohtaisia terveystietojaan tai terveydenhuoltopalvelujen tarjoajalta saamiaan tietoja. Jos tiedot eivät tule suoraan sinua hoitavalta terveydenhuoltopalvelujen tarjoajalta, kaikki alustalla oleva terveystieto on tarkoitettu sivistystarkoitukseen eikä korvaa terveydenhuoltoalan ammattilaisen neuvoja, diagnoosia tai hoitoa. Jos sinulla on kysymyksiä sairaudesta tai hoitovaihtoehdoista, käänny terveydenhuoltopalvelujen tarjoajasi puoleen. Älä koskaan jätä huomiotta terveydenhuoltoalan ammattilaisen neuvoja tai välttele tai viivyttele niiden pyytämisessä minkään alustaltamme lukemasi vuoksi.

Terveyttä ja sairauksia koskevat tiedot ovat erittäin henkilökohtaisia. Potilastietojen yksityisyyden suojaamiseksi on säädetty useita eri lakeja. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa HIPAA-laki ja terveysinformaatioteknologiaa koskeva Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (”HITECH-laki”) sekä Euroopan unionissa yleinen tietosuoja-asetus, joihin on viitattu aiemmin.

Antamalla mitä tahansa tietoa palveluun

 • takaat, että luovutat tiedot vapaaehtoisesti
 • takaat, että tiedot koskevat vain sinua, sinun alaikäistä lastasi tai henkilöä, jonka laillinen huoltaja olet
 • takaat, että sinulla on oikeus käyttää ja julkaista näitä terveystietoja
 • takaat, että et lähetä meille tietoja muista, sillä tällaiset viestit voivat rikkoa liittovaltion, osavaltion tai paikallista lakia. Esimerkiksi toisen ihmisen HIV- tai AIDS-statuksesta tai -testaustiedoista viestiminen voi rikkoa lakia, ja siitä voi seurata rikosoikeudellinen ja/tai siviilioikeudellinen rangaistus.
 • ja suostumuksellasi takaat, että tietoja voidaan lähettää kumppaniverkostoillemme tai terveydenhuoltopalvelujen tarjoajallesi tai että kumppaniverkostomme tai terveydenhuoltopalvelujen tarjoajasi voivat lähettää tietoja sinulle liittovaltion, osavaltion ja paikallisten lakien, näiden käyttöehtojen sekä vastaavan tietosuojakäytännön mukaisesti.
 • olet vastuussa kaikista materiaaleista tai tiedoista, joita lähetät viestitse.

Suostumus omien tai lapsen henkilökohtaisten terveystietojen siirtämiselle

Takaat ja vakuutat, että ymmärrät ja sallit omien tai lapsesi henkilökohtaisten terveystietojen luovuttamisen, siirron ja käytön käyttöehdoissa kuvatulla tavalla ja tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Vakuutat, että olet lukenut käyttöehdot ja tietosuojakäytännön ja ymmärtänyt niiden sisällön.

Takaat ja vakuutat myös, että olet ymmärtänyt, että alustalla luovutettavat, siirrettävät ja käytettävät henkilökohtaiset terveystiedot on voitu luoda ennen tai jälkeen sen hetken, kun olet hyväksynyt nämä käyttöehdot. Henkilökohtaisiin terveystietoihin voi sisältyä asiakirjoja ja tietoja, jotka koskevat sinun tai lapsesi menneitä terveystietoja, hoitoa, sairaalajaksoja, kokeita ja avohoitoa, joihin voi liittyä arkaluontoisia tietoja sairauksista, ja tietoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi huumeiden-, alkoholin- tai päihteidenkäyttöön tai psykologiseen, psykiatriseen tai muuhun mielenterveydelliseen häiriöön tai kehityshäiriöön. Tällaisia arkaluontoisia tietoja voivat olla esimerkiksi psykoterapiamuistiinpanot, sirppisoluanemia, raskaudenehkäisy ja perheneuvonta, asiakirjat, joista voi selvitä tarttuvan tai ei-tarttuvan taudin sairastaminen, HIV/AID-testit ja niiden tulokset, sekstitautitestit ja niiden tulokset tai tuberkuloositestit ja niiden tulokset sekä perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot ja niiden testit. Tietoihin voi kuulua myös kopioita koulutukseen liittyvistä kokeista tai arvioinneista, esimerkiksi henkilökohtaisia opetussuunnitelmia, arviointeja, psykologisia ja puhearviointeja, tietoa rokotussuojasta, tallennettuja terveystietoja (esim. pituus ja paino) sekä tietoa vammoista tai hoidosta.

Lisäksi tiedostat ja ymmärrät, että sinulla on oikeus evätä ja perua valtuutuksesi näiden käyttöehtojen nojalla milloin tahansa koskien tietojesi tulevaa käyttöä ja luovutusta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Veta Healthille. Jos epäät ja perut valtuutuksesi näiden käyttöehtojen nojalla, takaat ja vakuutat, että ymmärrät, että organisaatiot, joilla on ollut lupa tarkastella henkilökohtaisia terveystietojasi ennen valtuutuksen epäämistä ja perumista, ovat voineet kopioida tai sisällyttää alustojen kautta saamiaan henkilökohtaisia terveystietojasi omiin potilastietoihinsa ja etteivät he ole useissa tapauksissa velvoitettuja palauttamaan saamiaan tietoja eivätkä poistamaan tietoja omista potilastiedoistaan.

Jos olet Euroopan unionin alueella sijaitseva käyttäjä, takaat ja vakuutat erikseen, että ymmärrät ja sallit henkilökohtaisten terveystietojesi luovuttamisen, siirron ja käytön käyttöehdoissa kuvatulla tavalla ja tietosuojakäytäntömme mukaisesti, ja vakuutat, että olet lukenut käyttöehdot ja tietosuojakäytännön ja ymmärtänyt niiden sisällön.

Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien ja terveydenhuolto-organisaation palvelun käyttö

Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat ja terveydenhuolto-organisaatiot voivat käyttää palveluita, erityisesti alustaa, tarjotakseen potilaaseen liittyviä tietoja tai tukeakseen hoitoa. Tällaiset käyttäjät takaavat ja vakuuttavat, että noudattavat kaikkia sovellettavia liikekumppanuussopimuksia tai tietosuojasopimuksia, pääpalvelusopimuksia ja yrityksen omia sisäisiä käytäntöjä. Veta Health ei ole vastuussa siitä, jos käyttäjä rikkoo häntä koskevia sopimuksia tai käytäntöjä.

Kaikki terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat ja terveydenhuolto-organisaatiot tai muut vastaavalaiset alustan käyttäjät takaavat ja vakuuttavat, että alustan käyttö rajoittuu ainoastaan pienimmän mahdollisen henkilökohtaisen terveystietomäärän toimittamiseen, tarkasteluun ja käyttöön, joka mahdollistaa pyydetyn palvelun toteuttamisen, ja noudattavat aina terveydenhuolto-organisaation tai työnantajan sovellettavia käytäntöjä ja prosesseja.

Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien mukanaolo palvelussa ei ole terveydenhuoltopalvelun tarjoajan mainostamista tai tukemista eikä sitä pidä käyttää terveydenhuoltopalvelujen tarjoajan pätevyyden, valtuuksien tai osaamisen vahvistamiseen.

Linkit kolmannen osapuolen sivustoille

Alustalla voi olla linkkejä muille kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille. Linkit eivät tarkoita, että mainostamme näitä kolmansien osapuolten sivustoja tai niiden sisältöä. Emme hallinnoi emmekä siis ole myöskään vastuussa kolmansien osapuolten sivustojen saatavuudesta, oikeellisuudesta, tietosuojakäytännöistä tai ajantasaisuudesta emmekä kolmansien osapuolten sivustoilla olevista tiedoista, sisällöistä, tuotteista tai palveluista.

Sähköinen viestintä

Jos sinulla on Veta Healthin käyttäjätili etkä ole kieltänyt viestien lähettämistä sinulle, olet tietoisesti antanut suostumuksesi sille, että Veta Health ja sen tytäryhtiöt saavat olla yhteydessä sinuun antamaasi sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon, sekä sille, että Veta Health voi käyttää puhelinnumeroasi tietosuojakäytännön mukaisesti. Jaamme esimerkiksi puhelinnumerot Twilio, Inc. -yritykselle, joka on luotettu kolmas osapuoli ja kumppani, jotta se voi lähettää sinulle käyttäjätiliisi liittyviä tietoja tekstiviestitse.

Takaat, että sinulla on oikeus hyväksyä tekstiviestien vastaanottaminen antamaasi puhelinnumeroon. Puhelinnumeroasi voidaan käyttää myös tilisi varmentamiseen, alustan lataamisen helpottamiseen, palveluun liittyvien hallinnollisten viestien lähettämiseen sinulle tai pyytämiesi palvelua tai tuotteita koskevien tietopäivitysten lähettämiseen sinulle. Lisäksi ymmärrät, että markkinointiviestien vastaanottaminen ei edellytä ostosten tekemistä, ja että voit milloin tahansa kieltää viestien lähettämisen Veta Healthin tietosuojakäytännössä kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

Kaikki mobiililaitteet tai puhelimet eivät välttämättä tue viestitoimintoa. Veta Health ja mobiiliverkko-operaattorit eivät ole vastuussa viivästyneistä tai toimittamatta jääneistä viesteistä. Viesti- ja datansiirtohinnat voivat koskea kaikkia tekstiviestejä. Se, kuinka usein viestejä lähetetään, riippuu pyyntösi luonteesta. Täten otat vastuun kaikista kustannuksista, maksuista ja palvelumaksuista, joita palvelun tai laitteen käytöstä seuraa, jos olet valinnut vastaanottaa tällaisia viestejä.

Oma käytöksesi

Palvelua käyttämällä vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias. Vakuutat, ettet aio häiritä tai yrittää häiritä palvelun toimintaa tai toisen ihmisen palvelun käyttöä millään tavalla. Emme salli minkäänlaista käytöstä, joka meidän harkintamme mukaan rajoittaa, estää tai puuttuu toisen käyttäjän mahdollisuuteen käyttää palvelua. Tähän lukeutuu myös palvelun tai minkään sen osan hakkerointi tai minkäänlainen turmeleminen tai salasanojen murtaminen, roskapostin lähettäminen tai muu häirintä.

Veta Health voi ilmoittamatta keskeyttää palvelun käytön sinulta tai poistaa mitä tahansa alustojen kautta lähetettyjä materiaaleja, jos saamme selville tietoa, jonka perusteella voimme kohtuullisesti uskoa, että palvelua käytetään käyttöehtojen vastaisesti. Suostut tekemään yhteistyötä kanssamme kohtuullisissa tutkimuksissa, jos epäilemme sinun rikkoneen käyttöehtoja. Voimme yrittää olla yhteydessä sinuun ennen käyttäjätilin jäädyttämistä, mutta emme voi taata sitä.

Käyttäjätilit, salasanat ja turvallisuus

Takaat, että lähettämäsi tiedot ovat oikeita etkä anna toisen ihmisen sähköpostiosoitetta tai yritä rekisteröityä toisen ihmisen nimellä. Pidätämme oikeuden kieltää loukkaavana tai sopimattomana pitämämme käyttäjänimet. Käyttäjät eivät voi rekisteröityä yrityksen nimellä. Suostut noudattamaan sovellettavia paikallisia, osavaltion, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja asetuksia ja olet yksin vastuussa kaikista sinun käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi tehdyistä teoista ja tekemättä jättämisistä. Sinun on pidettävä salasanasi turvassa, ja salasana on suositeltavaa vaihtaa aika ajoin. Olet vastuussa kaikkien henkilöiden teoista ja tekemättä jättämisistä, joille olet antanut pääsyn palveluun tietoisesti tai tiedostamattomasti jakamalla käyttäjätunnuksesi ja/tai salasanasi.

Lisäksi suostut siihen, ettet tee mitään seuraavista toimista (lista ei ole kattava):

 • Et käytä palvelua ketjukirjeiden, roskapostin tai muiden kopioitavien ja pyytämättömien (kaupallisten tai muiden kuin kaupallisten) viestien lähettämiseen.
 • Et millään tavalla kerää tietoa, käyttäjien sähköpostiosoitteet mukaan lukien, muista henkilöistä ilman heidän suostumustaan.
 • Et luo väärää henkilöllisyyttä tai väärennettyä sähköpostiosoitetta tai -nimeä tai yritä muuten johtaa muita harhaan koskien viestin alkuperää tai lähettäjää.
 • Et lähetä palvelun kautta millään tapaa tai minkään luontoista laitonta, ahdistelevaa, kunniaa loukkaavaa, vihamielistä, uhkaavaa, haitallista, karkeaa, rivoa tai muuten kyseenalaista materiaalia.
 • Et lähetä materiaalia, joka sisältää viruksia, Troijan hevosia, matohaittaohjelmia, takaportteja, pääsiäismunia, aikapommeja, cancelbot-ohjelmia, net bot -ohjelmia tai muita haittaohjelmia tai vahingollisia komentosarjoja.
 • Et riko lakia, joka koskee Yhdysvalloissa eksportoidun teknisen tiedon tai ohjelmistojen lähettämistä palvelun kautta.
 • Et sekaannu tai häiritse palveluun liittyviä verkostoja tai riko verkostojen asetuksia, säännöksiä tai prosesseja.
 • Et pyri pääsemään luvatta salasanoja murtamalla tai muilla tavoin palveluun, toisille käyttäjätileille, tietokonejärjestelmiin tai palveluun liittyviin verkostoihin.
 • Et häiritse toisen käyttäjän palvelun käyttöä tai siitä nauttimista.

Käyttäjät ovat yksin vastuussa siitä, että he suojelevat käyttäjätilejään niin, etteivät muut pääse niihin käsiksi. Suosittelemme vahvasti vaikeasti arvattavaa salasanaa sekä sitä, ettet käytä samaa salasanaa eri sivustoilla. Käyttäjillä voi olla useita käyttäjätilejä, mutta pidämme samalta laitteelta tai eri laitteilta luotuja saman käyttäjän luomia duplikaattitilejä käyttöehtojen rikkomisena Jos käyttöehtoja rikotaan niin vakavasti, että käyttäjätili suljetaan, on mahdollista, että myös kaikki saman käyttäjän tai muiden samaa tietokonetta käyttävien käyttäjien tunnetut tilit suljetaan. Tämä on ylläpitäjän päätettävissä. Tämän takia emme suosittele, että käyttäjät jakavat käyttäjätilejään muiden kanssa tai käyttävät palvelua samalla tietokoneella muiden kanssa, sillä toisen käyttäjän teot voivat vaikuttaa suoraan kaikkiin tunnettuihin foorumeiden käyttäjätileihin. Jos käyttäjätili suljetaan väliaikaisesti käyttöehtojen rikkomisen takia, pyydämme, että noudatat sulkuaikaa. Jos käyttäjät ”hakkeroivat” itsensä alustalle käyttäen välityspalvelimella salattua IP-osoitetta, käyttäjätili suljetaan pysyvästi.

Järjestelmän tai verkoston turvallisuusloukkaukset ovat kiellettyjä ja voivat johtaa rikos- tai siviilioikeudelliseen vastuuseen. Tutkimme tällaiset rikkomukset ja pyydämme tarvittaessa apua viranomaisilta ja teemme heidän kanssa yhteistyötä, jos epäilemme rikosta. Sinun on ryhdyttävä kohtuullisiin turvatoimiin palvelun käytön yhteydessä. Olet yksin vastuussa kaikista turvallisuusrikkomuksista.

Immateriaalioikeudet

Ellei nimenomaisesti toisin ole sanottu, palvelun kaiken sisällön tekijänoikeudet omistaa Veta Health ja sisällöntuottajina toimivat kolmannet osapuolet, ja sisältöä suojaavat Yhdysvaltain ja kansainväliset tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti- ja immateriaalioikeuslainsäädäntö sekä muut lait. ”Sisältö” kattaa kaikki valokuvat, kuvat, grafiikat, videot, äänimateriaalin, tiedot, tekstin, kommentit, ohjelmistot, kaikenlaiset tekijänoikeuden alaiset teokset sekä kaikki muut tiedot, sisällön ja materiaalit, jotka on julkaistu tai luotu alustoilla tai lisätty alustoille tai muuten tuotu julki alustojen ja niiden käyttämän teknologian avulla. Et saa levittää, julkaista, lähettää, kopioida, jaella, asettaa julkisesti esille, esitellä julkisesti tai millään tavalla hyväksikäyttää alustoillamme olevaa materiaalia tai sisältöä kokonaisuudessaan tai osin. Lisäksi on kiellettyä luoda jälkiperäisteoksia tai osallistua alustoillamme olevan materiaalin tai sisällön siirtoon tai myyntiin.

Sisällön, palvelumerkkien, tavaramerkkien, logojen, ulkoasun tai muun tekijänoikeusten alaisten materiaalien kaikenlaiseen käyttöön, mukaan lukien sisällön, palvelumerkkien, tavaramerkkien, logojen, ulkoasun tai muun tekijänoikeusten alaisten materiaalien kopioimiseen ja useiden kopioiden jakelemiseen toisella verkkosivulla tai verkkoyhteydellä varustetulla tietokoneella tai linkittämällä palveluun, on saatava etukäteen lupa Veta Healthilta ja oikeuksien omistajilta. Muuten käyttö on kielletty. Käyttöä koskevat pyynnöt voi lähettää sähköpostitse Veta Healthille osoitteeseen admin@myvetahealth.com. Kaikki palveluun liittyvät mallioikeudet, tietokannat ja kootut ja muut tekijänoikeudet ja niihin liittyvä liikearvo on Veta Healthin omaisuutta, olipa tekijänoikeus rekisteröity tai ei. Kaikki yksittäiset artikkelit, sisältö ja muut elementit, jotka muodostavat palvelumme, ovat myös tekijänoikeuden alaista materiaalia.

Käyttäjän luoma sisältö; lisenssi

Kun luot sisältöä ja muita materiaaleja palveluun, luovutat automaattisesti Veta Healthille oikeuden käyttää, kopioida, muokata, editoida ja julkaista viestiesi sisältöä, myös alustojen markkinointi- ja julkisuustarkoituksissa. Tämä ei koske Euroopan unionin alueella sijaitsevien käyttäjien henkilökohtaisia terveystietoja. Veta Healthilla ei ole velvollisuutta maksaa sinulle viesteistäsi. Viestin julkaiseminen ja sisältösi liikearvo ovat korvaus viesteistäsi.

Olet yksin vastuussa kaikista julkisesti viestitetyistä tai yksityisesti lähetetyistä materiaaleista, jotka lataat, lähetät, viestität sähköpostitse, välität tai muilla tavoin tuot muiden saataville alustallamme (”käyttäjän luoma sisältö”). Vakuutat, että omistat käyttäjän luoman sisällön tekijänoikeudet. Täten luovutat meille, tytäryhtiöillemme ja kumppaneillemme maailmanlaajuisen, korvauksettoman, ei-yksinomaisen, alilisensoitavan lisenssin käyttää, kopioida, luoda jälkiperäisteoksia, jaella, asettaa julkisesti esille, esitellä julkisesti, lähettää edelleen, siirtää ja julkaista käyttäjän luomaa sisältöä ja myöhempiä versioita käyttäjän luomasta sisällöstä seuraaviin tarkoituksiin: i) käyttäjän luoman sisällön esitteleminen alustoillamme, ii) käyttäjän luoman sisällön jakelu sähköisesti tai muutoin käyttäjille, jotka harkitsevat palvelun lataamista tai hankkimista muilla tavoin, ja/tai iii) käyttäjän luoman sisällön tallentaminen etätietokantaan, johon loppukäyttäjillä on pääsy maksua vastaan. Lisenssi koskee käyttäjän luoman sisällön jakelua ja tallentamista kaikissa muodoissa, kaikin tavoin ja kaikin teknologioin, jotka nyt tai myöhemmin ovat saatavilla, mukaan lukien painojulkaisut.

Ymmärrät, että me emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle käyttäjän luomasta sisällöstä tai sen oikeellisuudesta. Emme valvo käyttäjien alustalle tai palveluun lähettämiä tai lataamia viestejä, tietoja tai tiedostoja. Saatat kohdata sisältöä, joka on sinusta loukkaavaa, epäsopivaa tai kyseenalaista, tai virheellistä tietoa, ja olet itse vastuussa kaikista riskeistä, joita tällaisen sisällön käyttämiseen liittyy. Ymmärrät, että meillä ei ole velvollisuutta valvoa mitään palvelun osia, joihin käyttäjät voivat julkaista käyttäjän luomaa sisältöä. Me kuitenkin pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan seuloa käyttäjän luomaa sisältöä ja muokata, siirtää, poistaa ja/tai kieltäytyä hyväksymästä käyttäjän luomaa sisältöä, joka meidän mielestämme rikkoo näitä käyttöehtoja tai on muutoin kyseenalaista joko lainopillisista tai muista syistä.

Muutokset

Voimme muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa, ja suostut noudattamaan muutettuja käyttöehtoja. Muutos käyttöehtoihin astuu voimaan, kun siitä kerrotaan alustoilla. On sinun vastuullasi lukea käyttöehdot aika ajoin ja pysytellä ajan tasalla käyttöehtojen muutoksista. Voimme ilmoittaa sinulle uusista käyttöehdoista joko viestitse tai ilmoittamalla uusien käyttöehtojen lähettämisestä ilmoittamalla siitä sivustolla.

Vastuut

Vakuutat ja takaat, että et vaadi meitä vastuuseen alustoilla olevien materiaalien laadusta, turvallisuudesta tai oikeellisuudesta. Emme anna minkäänlaisia takuita tai vakuuksia verkkosivustollamme olevien tietojen tai materiaalien oikeellisuudesta, oikea-aikaisuudesta, toiminnasta, täydellisyydestä tai soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen. Ymmärrät, että tiedoissa ja materiaaleissa voi olla epätarkkuuksia tai virheitä, ja me nimenomaisesti irtisanoudumme kaikkia epätarkkuuksia ja virheitä koskevasta vastuusta lainsäädännön sallimissa rajoissa. Jos huomaat oleellisia virheitä, epätarkkuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia, mukaan lukien epäjohdonmukaisuuksia hinnoittelussa, ilmoita niistä osoitteeseen admin@myvetahealth.com.

Sitova välimiesmenettely

Hyväksymällä nämä käyttöehdot suostut siihen, että tämän sopimusehdon tulkintaa ja täytäntöönpanoa hallitsee Yhdysvaltain liittovaltion välimiesmenettelyä koskeva laki, ja että sinä ja Veta Health luovutte oikeudestanne oikeudenkäyntiin tai osallistua ryhmäkanteeseen. Sinä ja Veta Health myönnytte siihen, että kaikki erimielisyydet, vaatimukset ja kiistat, jotka johtuvat alustan tai palveluiden käytöstä, ratkaistaan sitovassa välimiesmenettelyssä yleistoimivallan sijasta. Oikeuksistasi päättää riippumaton välimies eikä tuomari tai valamiehistö, etkä voi osallistua ryhmäkanteeseen. Välimiesmenettelyehto on voimassa myös sen jälkeen, kun käyttöehdot ja muu sopimussuhde sinun ja Veta Healthin välillä on päättynyt. Kaikki välimiesmenettelyt on toteutettava American Arbitration Association -järjestön välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti ja ottaen huomioon Floridan osavaltion lain.

Jos olet Alankomaissa sijaitseva käyttäjä, sinulla on yksi kuukausi aikaa siitä hetkestä, kun Veta Health on vedonnut tähän välimiesmenettelyehtoon, ilmoittaa, jos haluat, että välimiesmenettelyn sijasta asiasi ratkaistaan laillisessa tuomioistuimessa. Siinä tapauksessa asiasi käsittelee se laillinen tuomioistuin.

Huomaathan, että riippuen asuinpaikastasi ja/tai siitä paikasta, jossa käytät palveluitamme, palveluiden käyttö voi vaatia sitä, että suostut mahdollisten ristiriitojen ratkaisemiseen sitovassa välimieskäsittelyssä.

Koko sopimus

Nämä käyttöehdot ovat koko osapuolten välinen sopimus koskien käyttöehtojen kuvaamaan aihetta. Käyttöehdot korvaavat kaikki aiemmat ehdotukset, neuvottelut, keskustelut, viestinvaihdot ja sopimukset osapuolten välillä koskien käyttöehtojen kattamia tietoja.

Sopimusyhteydestä irrottamista koskeva sääntö

Jos jostain syystä laillinen tuomioistuin toteaa jonkun käyttöehtojen ehdon tai osan ehdosta täytäntöönpanokelvottomaksi, ehto pannaan täytäntöön niin suurelta osin kuin on mahdollista näiden käyttöehtojen tarkoituksen toteuttamiseksi. Muut käyttöehtojen ehdot jäävät täysimääräisenä voimaan.

Vastuuvapauslausekkeet

IRTISANOUDUMME NIMENOMAISESTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA JA EPÄSUORISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN MYYNTIKELPOISUUTTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVISTA TAKUISTA SEKÄ OMISTUSOIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVISTA TAKUISTA LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA.  LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA YRITYS IRTISANOUTUU KAIKISTA TAKUISTA KOSKIEN SEURAAVIA: (i) ALUSTOJEN JA PALVELUN AJANTASAISUUTTA, OIKEELLISUUTTA JA TOIMINTAA JA YHDYSVALLOISSA OLEVIEN KÄYTTÄJIEN OSALTA TURVALLISUUSVASTUUTA; (ii) YRITYKSEN VERKKOSIVULLA, ALUSTOILLA TAI PALVELUSSA MAINOSTETTUJA PALVELUJA TAI TUOTTEITA TAI NIIDEN KAUTTA SAATUJA PALVELUITA TAI TUOTTEITA TAI ALUSTOILLA OLEVIEN LINKKIEN KAUTTA LÖYDETTYJÄ PALVELUITA TAI TUOTTEITA; TAI (iii) ALUSTOILLA TAI PALVELUSSA OLEVIA VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA ELEMENTTEJÄ.  KÄYTÄT KAIKKIA TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVIA TIETOJA JA MATERIAALEJA OMALLA VASTUULLASI.  ON OMALLA VASTUULLASI VARMISTAA, ETTÄ ALUSTAN KAUTTA SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET, PALVELUT TAI TIEDOT VASTAAVAT SINUN VAATIMUKSIASI. RAJOITTAMATTA EDELLÄ SANOTUN YLEISLUONTEISUUTTA KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ VETA HEALHTIN OHJELMISTO JA PALVELUT TAI MUUT PALVELUIDEN YHTEYDESSÄ KÄYTETYT LAITTEET TAI OHJELMISTOT OVAT KÄYTÖSSÄ SELLAISINA KUIN NE OVAT, EIKÄ VETA HEALTH ANNA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA KOSKIEN NIIDEN TOIMIVUUTTA, NIIHIN PÄÄSYÄ TAI INTERNET-YHTEYDEN TOIMINTAA.

ME KUITENKIN IRTISANOUDUMME KAIKESTA VASTUUSTA LIITTYEN TÄLLAISIIN MATERIAALEIHIN, JOTKA VOIVAT LIITTYÄ ESIMERKIKSI TEKIJÄNOIKEUS-, KUNNIANLOUKKAUS-, YKSITYISYYDENSUOJA-, SOVELIAISUUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN TAI MUUHUN.  YMMÄRRÄT, ETTÄ MEIDÄN TOIMINTATAPAAMME KUULUU YHTEISTYÖN TEKEMINEN VIRANOMAISTEN KANSSA, JOTKA TUTKIVAT ALUSTOIHIN TAI TÄHÄN PALVELUUN LIITTYVÄÄ LAITONTA TAI EPÄSOPIVAA TOIMINTAA, JA ETTÄ ME PIDÄTÄMME OIKEUDEN KAIKKINA AIKOINA MUOKATA, KIELTÄYTYÄ JULKAISEMASTA TAI POISTAA HARKINTAMME MUKAAN KYSEENALAISIA TAI NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA RIKKOVIA MATERIAALEJA JOKO KOKONAAN TAI OSITTAIN.

Vastuun rajoittaminen

EMME MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI ESIMERKILLISISTÄ VAHINGOISTA (VAIKKA OLISIMME OLLEET TIETOISIA VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA OVAT SEURAUSTA SIITÄ, MITEN KÄYTÄT ALUSTOJA TAI PALVELUJA, JOHTUVAT VAHINGOT SITTEN ALUSTOJEN TAI PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, OSAAMATTOMUUDESTA KÄYTTÄÄ ALUSTOJA TAI PALVELUA TAI ALUSTOJEN TAI PALVELUN KESKEYTYKSESTÄ, MUUTOKSESTA, MUOKKAUKSESTA TAI LOPPUMISESTA.  VETA HEALTHIN YHTEINEN VASTUU SINULLE TAI MILLE TAHANSA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE KOSKIEN ALUSTOJEN TAI PALVELUN KÄYTTÖÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VOI YLITTÄÄ 500 (VIITTÄSATAA) YHDYSVALTAIN DOLLARIA.  VASTUUN RAJOITUKSET JA VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKKEET PÄTEVÄT MYÖS SELLAISESSA TAPAUKSESSA, ETTÄ VAHINKOJEN SYY LIITTYY TAVALLA TAI TOISELLA ALUSTOJEMME TAI PALVELUN KAUTTA SAATUIHIN TAI ALUSTOILLA TAI PALVELUSSA MAINOSTETTUIHIN PALVELUIHIN TAI TUOTTEISIIN, TAI JOS SYY LIITTYY TIETOIHIN, JOTKA ON SAATU ALUSTOJEN TAI PALVELUIDEN TAI ALUSTOILLA OLEVIIN LINKKIEN KAUTTA, TAI NIIDEN YHTEYDESSÄ MAINOSTETTUIHIN TIETOIHIN.  VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET PÄTEVÄT LAIN SALLIMISSA RAJOISSA. Joillain lainkäyttöalueilla vastuunvapauslausekkeet eivät ole sallittuja, joten kaikki yllä mainitut vastuunvapauslausekkeet ja rajoitukset eivät ehkä koske sinua.

Vastuuvapaukset

Vapautat meidät, työntekijämme, tytäryhtiömme, seuraajamme, siirronsaajamme, johtajamme, toimihenkilömme, edustajamme, palveluntarjoajamme ja työntekijämme kaikesta korvausvastuusta ja kolmansien osapuolien vaatimuksista, mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot ja oikeudenkäyntikorvaukset, jotka johtuvat palveluun tai alustoille lähettämistäsi tai niillä julkaisemistasi materiaaleista tai viesteistä, näiden käyttöehtojen vastuuvapautusten tai vakuutusten rikkomisesta tai siitä, että olet rikkonut toisen henkilön tai yrityksen oikeuksia.

Sovellettava laki

Suostut siihen, että näihin käyttöehtoihin sovelletaan ja tulkitaan Yhdysvaltain Floridan osavaltion lakeja ilman viittauksia sen lainvalintasääntöihin. Suostut hyväksymään Floridassa sijaitsevien osavaltion ja liittovaltion tuomioistuinten toimivallan kaikkien alustojen käyttöön liittyvien riitojen ratkaisemissa.

Jos olet Euroopan unionissa sijaitseva käyttäjä, toimivaltaisen tuomioistuimen valinta ei epää sinulta kotimaasi mukaista kuluttajansuojaa. Lisäksi siinä tapauksessa voit esittää pyynnön tai sovitella riidan asuinpaikkasi toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Tekijänoikeusloukkauksia koskevat valitukset

Irtisanoudumme kaikesta vastuusta koskien alustoilla julkaistua tekijänoikeuden alaista materiaalia. Jos uskot, että työtäsi on kopioitu tavalla, joka vastaa Yhdysvaltojen liittovaltion laissa (United States Code, title 17, section 512[c][2]) määriteltyä tekijänoikeusloukkausta, sinulla on oikeus toimia tekijänoikeuden omistajan puolesta tai minkä tahansa tekijänoikeuteen perustuvan yksinoikeuden perusteella. Siinä tapauksessa lähetä raportti väitetystä tekijänoikeusloukkauksesta seuraavalle nimetylle yhteyshenkilölle:

Copyright Officer

Veta Health, LLC

2821 S. Bayshore Drive

Suite 15D

Miami, FL 33133, United States

Sähköposti: admin@myvetahealth.com

Jotta ilmoituksesi on Yhdysvaltojen liittovaltion lain (United States Code, title 17, section 512[c][3][A]) mukaisesti voimassa, sen pitää sisältää olennaisesti seuraavat asiat:

  • fyysinen tai sähköinen allekirjoitus siltä ihmiseltä, joka on valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden tai muun immateriaalisen omaisuuden omistajan puolesta, jota on väitetysti loukattu
  • tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden alaisen teoksen, jonka oikeuksia on loukattu, yksilöiminen: jos raportti kattaa useamman teoksen tai muu immateriaalioikeuden kattama omaisuuden palvelussa, on toimitettava kattava lista teoksista
  • väitteesi mukaan tekijänoikeutta loukkaavan materiaalin tai materiaalin, jonka tekijänoikeutta loukataan, ja jota toivot poistettavaksi tai johon pääsyä toivot estettävän yksilöiminen sekä riittävät tiedot, joiden perusteella Veta Health pystyy paikantamaan materiaalin
  • kohtuullisesti riittävät tiedot, joiden perusteella Veta Health voi olla yhteydessä sinuun, esimerkiksi nimesi, osoitteesi, puhelinnumero ja sähköpostiosoitteesi
  • lausunto sinulta, että uskot siihen, että mahdollinen tekijänoikeuksia rikkova käyttö ei ole tekijänoikeuden tai muun immateriaalisen oikeuden alaisen omaisuuden, hänen edustajansa tai lain sallima: esim. ”Täten ilmoitan uskovani, että mahdollinen tekijänoikeuksia rikkova käyttö ei ole tekijänoikeuden tai muun immateriaalisen oikeuden alaisen omaisuuden, hänen edustajansa tai lain sallima (toisin sanoen reilua käyttöä).”
  • lausunto sinulta, että ilmoituksesi on oikea ja perättömän lausunnon rangaistuksen uhalla olet tekijänoikeuden tai muun immateriaalisen oikeuden alaisen omaisuuden omistaja tai valtuutettu toimimaan omistajan puolesta: esim. ”Täten ilmoitan, että tämän ilmoituksen tiedot ovat oikeita ja että perättömän lausunnon rangaistuksen uhalla olen väitetyn loukatun tekijänoikeuden tai tekijänoikeuteen perustuvan yksinoikeuden omistaja tai valtuutettu toimimaan omistajan puolesta.”

Last updated: December 2, 2020