Veta Health Privacybeleid

Veta Health, LLC (‘Veta Health‘, ‘Bedrijf‘, ‘ons‘ en ‘onze‘ en ‘wij‘) is een dienst waarmee patiënten klinisch gevalideerde zorgplannen kunnen afsluiten met hun Zorgpartners, Zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties. We wijden ons toe aan het respecteren van de privacyrechten van onze klanten, bezoekers en andere Gebruikers van Veta Health. Dit Privacybeleid (het ‘Beleid‘) is bedoeld om te beschrijven hoe we informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven via onze website op www.myvetahealth.com, www.vetahealth.co en www.veta.health (gezamenlijk de ‘Site‘ ‘) en via het webportaal en op mobiele applicaties (gezamenlijk het ‘Platform‘) die door Veta Health worden verstrekt voor uw gebruik in verband met onze Services (dergelijke Services, Site en Platform, gezamenlijk benoemd als de ‘Service‘).

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die onze Service gebruikt (gezamenlijk “U“), inclusief (a) toevallige bezoekers van onze Site die niet zijn geregistreerd om ons Platform te gebruiken en (b) personen die zich hebben geregistreerd om ons Platform te gebruiken, inclusief patiënten, Zorgpartners, Zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties (gezamenlijk de ‘Gebruikers‘), zoals hieronder gedefinieerd:

 • Patiënten gebruiken de Service om deel te nemen aan het beheer van hun persoonlijke gezondheid en om de zorgcoördinatie te vergemakkelijken door gegevens te delen (een ‘Patiënt‘).
 • Zorgpartners zijn geautoriseerd door een patiënt of Zorgverstrekker om de Services te gebruiken om bij te dragen de gezondheid van de patiënt en de gezondheid van de patiënt te bewaken (een ‘Zorgpartner‘).
 • Gezondheidszorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen en gezondheidssystemen, gebruiken onze Services om het werk te stroomlijnen en de zorgefficiëntie en -resultaten te verbeteren (gezamenlijk als een ‘Gezondheidsorganisatie‘ benoemd).
 • Clinici, dokters en/of apothekers (gezamenlijk een ‘Zorgverstrekker‘) gebruiken de Service om de gezondheidsresultaten van patiënten bij te houden en te verbeteren.

Uw Instemming met dit Privacybeleid

Door de Site, Service en/of Platform te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van dit Beleid. Dit Beleid is opgenomen in en onderdeel van onze Servicevoorwaarden. Daarom hebben termen die in dit Beleid zijn gebruikt en die eerder zijn gedefinieerd, dezelfde betekenis als in onze Servicevoorwaarden, zoals van toepassing.

BELANGRIJKE MEDEDELING OVER UW GEZONDHEIDSINFORMATIE. Als Gebruiker moet u begrijpen dat veel van de Persoonlijke Gegevens die u verstrekt, verband kunnen houden met uw gezondheid, inclusief diagnoses, röntgenfoto’s en aandoeningen. VETA HEALTH IS GEEN ZORGVERSTREKKER. Veta Health is een bedrijf dat de overzichtelijkheid en overdraagbaarheid van uw gezondheidsinformatie vergemakkelijkt. De Platforms zijn handige hulpmiddelen, doch geen vervanging voor overleg met een Zorgverstrekker.

Welke informatie verzamelen wij?

Persoonsgegevens

Persoonlijke Gegevens verwijzen naar informatie die alleen of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren, te lokaliseren of ermee contact op te nemen (‘Persoonlijke Gegevens’).

Veta Health biedt zorgpaden via een beveiligd, op internet gebaseerd softwarePlatform dat zorgcoördinatie mogelijk maakt door het delen van gegevens. We fungeren als de controleur voor Persoonlijke Gegevens die u verstrekt wanneer u de Service gebruikt. Tijdens het gebruik van onze site en/of Services kunnen we u vragen om ons bepaalde Persoonlijke Gegevens te verstrekken en deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Naam, contactgegevens en demografische gegevens. We kunnen informatie verzamelen zoals uw naam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres en bedrijfsinformatie.
 • We kunnen informatie van u verzamelen als u zich als Gebruiker bij onze Services registreert, zoals uw Gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Gegevens over gezondheid en welzijn. We kunnen informatie verzamelen met betrekking tot uw welzijnsachtergrond, zoals gewicht, lengte, medicatiegeschiedenis, ziekenhuisopnames, aandoeningen/diagnoses, laboratoriumresultaten en andere gezondheidsgerelateerde informatie om de Service te leveren (gezamenlijk ‘Gezondheids- en wellnessgegevens‘).
 • Beschermde gezondheidsinformatie (Gebruikers in de Verenigde Staten). Tenzij anders is vastgelegd in een overeenkomst tussen Veta Health en een gedekte entiteit (dwz een arts, apotheek of verzekeraar), zoals gedefinieerd door de Health Insurance Portability and Accountability Act (‘HIPAA‘), verzamelt Veta Health geen beschermde gezondheidsinformatie (“PHI“) zoals gedefinieerd onder HIPAA. HIPAA voorziet in bepaalde privacy- en beveiligingsvereisten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van PHI. Persoonlijke Gegevens die Gebruikers aan ons verstrekken, zijn over het algemeen geen PHI en daarom niet onderworpen aan HIPAA. Hoe dan ook, uw Persoonlijke Gegevens worden behandeld in overeenstemming met dit Beleid. Elke PHI die we van uw Zorgverstrekker of zorgorganisatie ontvangen, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van HIPAA en de zakelijke associatieovereenkomst tussen uw Zorgverstrekker en/of zorgorganisatie en Veta Health.
 • Speciale categorieën Persoonlijke Gegevens (Gebruikers in de Europese Unie). VH verwerkt alleen persoonsgegevens met betrekking tot de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon (“Gegevens betreffende gezondheid“) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (“AVG“). Dit betekent onder meer dat Veta Health alleen gegevens over gezondheid verwerkt als de betrokkene zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en Veta Health op een wettelijke grond voor verwerking kan bogen.
 • Cookies en vergelijkbare technologieën We kunnen bepaalde Persoonlijke Gegevens verzamelen met behulp van cookies en andere technologieën, zoals webbakens (web beacons), apparaats-ID’s, geolocatie, cookies en IP-adressen. We gebruiken browser-cookies specifiek voor verschillende doeleinden, waaronder cookies die worden gebruikt voor de functionaliteit en cookies die worden gebruikt voor personalisatie, prestaties / analyse en advertenties. Zie het gedeelte “Informatie die we via geautomatiseerde tools verzamelen” hieronder voor meer informatie.
 • Anonimiteit van gegevens. We kunnen uw Persoonsgegevens anonimiseren en die geanonimiseerde informatie samenvoegen met andere door de Platforms verzamelde geanonimiseerde informatie. We kunnen niet-geïdentificeerde gegevens gebruiken en deze delen met derden om onze Platforms, onze andere producten en diensten en onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren of te ontwikkelen voor marketing, onderzoek en analyse, of voor andere wettige zakelijke doeleinden.

Niet-Persoonlijke Gegevens

Niet-Persoonlijke Gegevens verwijzen naar informatie die op zichzelf niet redelijkerwijs kan worden geassocieerd met, gelinkt aan of gebruikt om u individueel te identificeren; bijvoorbeeld algemene, niet-specifieke informatie over uw gebruik van de Service of afgeleid van de informatie die u ons via de Service verstrekt (“Niet-Persoonlijke Gegevens“).

Informatie die we verzamelen via geautomatiseerde tools

 • Gebruiksgegevens We kunnen bepaalde informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Service, zoals de domeinnaam en de naam van de webpagina van waaruit u de Service bent ingevoerd, wanneer u op een pagina of andere bronnen klikt, hoeveel tijd u besteedt aan elk van onze pagina’s en uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u uw browser op internet gebruikt.
 • Analytische gegevens. Een vertrouwde externe partner die we gebruiken is Google Analytics. De Platforms kunnen geaggregeerde, Niet-Persoonlijke Gegevens naar Google Analytics sturen om ons de mogelijkheid te bieden technische en statistische analyses van de prestaties van de Platforms uit te voeren. Klik hier om u af te melden voor het volgen door Google Analytics op alle websites. We gebruiken Hotjar. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt uw behoeften beter te begrijpen en ons in staat stelt onze Services op te bouwen en te onderhouden met feedback van Gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gedragsgegevens van apparaten te verzamelen. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), de schermgrootte van apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, de geografische locatie (alleen het land) en de voorkeurstaal. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd Gebruikersprofiel en het is contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Klik hier voor meer informatie over Hotjar.
 • Cookies gegevens. We kunnen “cookies” of andere geautomatiseerde hulpmiddelen voor het verzamelen van gegevens gebruiken om gebruiksinformatie van u te verzamelen wanneer u onze Services gebruikt. Een “cookie” is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen en klaar is voor toekomstige toegang wanneer u terugkeert naar de Service. We gebruiken cookies om webinhoud specifiek voor u te leveren en om verhoogde functionaliteiten te bieden tijdens het gebruik van onze Service. Cookies kunnen worden geclassificeerd als “sessie” of “permanent”, afhankelijk van hoe lang ze duren nadat ze in uw browser zijn geplaatst. We kunnen beide gebruiken. Cookies kunnen geen virussen doorgeven, uw computer beschadigen of privé-informatie zoals een e-mailadres doorgeven zonder uw tussenkomst. U kunt de browser van uw computer configureren om u te waarschuwen wanneer een site u een cookie probeert te sturen en u toestaat de cookie te accepteren of te weigeren. Meer informatie over hoe u kunt voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen, vindt u hier en u kunt toegang krijgen tot meer informatie via het helpmenu van uw browser. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken hier.

Hoe verzamelen we Persoonlijke Gegevens?

Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en verwerken, zijn afhankelijk van hoe u onze Service gebruikt. Als u bijvoorbeeld onze site bezoekt, kunnen we Persoonlijke Gegevens verzamelen via analytische technieken. Als u ervoor kiest om een profiel aan te maken of zich bij ons te registreren, wordt u gevraagd om Persoonlijke Gegevens te verstrekken die worden gekoppeld aan uw gezondheidsinformatie en profielinformatie.

Wanneer u zich registreert als Gebruiker of op andere wijze onze Service gebruikt

We kunnen Persoonlijke Gegevens verzamelen wanneer u zich registreert als Gebruiker, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer, Gebruikersnaam en wachtwoord. Door uw gebruik van de Service kunnen de patiënt, de Zorgpartner, de Zorgverstrekker en de gezondheidsorganisatie Persoonlijke Gegevens over de patiënt bekendmaken, waaronder Persoonlijke Gezondheidsgegevens.

Wanneer een andere Gebruiker u uitnodigt om onze Service te gebruiken

 • Als u een patiënt bent van een Zorgverstrekker die zich heeft geabonneerd op de Service, kunnen we Persoonlijke Gegevens over u verzamelen van uw Zorgverstrekker die u uitnodigt om de Service te gebruiken. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, fysiek adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de toestemming van u en uw Zorgverstrekker, kunnen we informatie rechtstreeks uit uw persoonlijke gezondheidsdossier verzamelen, zoals PHI en/of gegevens over gezondheid (gezamelijk benoemd onder “Persoonlijke Gezondheidsgegevens“), die door uw Zorgverstrekker worden onderhouden om ons te helpen uw gezondheidsprofiel op te bouwen en om u de juiste Services aan te bieden.
 • Als u een Zorgpartner bent, kunnen we Persoonlijke Gegevens verzamelen van de Gebruiker die u uitnodigt om de Service te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw relatie met de patiënt.
 • Als u een Zorgverstrekker bent, kunnen we persoonsgegevens over u hebben van de zorgorganisatie waarvan u een werknemer of agent bent. We kunnen de nauwkeurigheid van deze informatie niet garanderen.

Wanneer u contact met ons opneemt of zich abonneert op onze mailinglijst

We kunnen Persoonlijke Gegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en andere contactinformatie wanneer u met ons communiceert, inclusief wanneer u informatie via de site verstrekt of contact met ons opneemt om ons vragen te stellen. We kunnen ook Persoonlijke Gegevens verzamelen wanneer u zich abonneert op onze mailinglijst, inclusief nieuwsbrieven, updates, ‘white papers’ of andere informatie en inhoud. Als u e-mails van ons ontvangt, kunnen we bepaalde analysetools gebruiken om gegevens vast te leggen, zoals wanneer u onze e-mail opent of op links of banners klikt die onze e-mail bevat. Deze gegevens helpen ons om de effectiviteit van onze communicatie- en marketingcampagnes te meten.

Wanneer we gegevens van derden verzamelen

Van tijd tot tijd kunnen we uw Persoonlijke Gegevens gebruiken of aanvullen met informatie die we van derden hebben verkregen. We kunnen bijvoorbeeld informatie van derden gebruiken om contactinformatie te bevestigen, na te gaan of men in aanmerking komt of om uw interesses beter te begrijpen op basis van demografische informatie. Als u ervoor kiest om uw Veta Health-account te koppelen aan andere apparaten of Services zoals smart-apparaten, ‘wearables’ of andere apparaten die de gezondheid monitoren, kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van dergelijke Services of apparaten. We kunnen Persoonsgegevens combineren met gegevens die we verkrijgen van onze Diensten, andere Gebruikers of derden, zoals Gezondheids- en Wellnessgegevens, om uw ervaring te verbeteren en de Diensten te verbeteren. Als deze Services of apparaten worden beheerd door een derde, vallen de toepasselijke informatiepraktijken onder de verantwoordelijkheid van die derde. We kunnen de nauwkeurigheid van deze informatie niet garanderen.

Hoe gebruiken we de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen?

U wordt gevraagd om Persoonlijke Gegevens te verstrekken in bepaalde velden die u toelaten onze Service te gebruiken. De Persoonlijke Gegevens die we verzamelen, worden alleen gebruikt voor het doel dat we aangeven bij het verzamelen of die het volgende, maar daartoe niet beperkt zijn, kunnen bevatten:

Gerechtvaardigde belangen

We kunnen Persoonsgegevens gebruiken om ons Platform of Service aan te leveren, anders dan bij het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen jegens u, voor onze ‘legitieme belangen’ voor de doeleinden van toepasselijk recht, behalve wanneer onze belangen worden opgeschort door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Onze legitieme belangen kunnen zijn:

 • Om de site te onderhouden en de Service te bieden, inclusief voor technische ondersteuning, om de levering van de Service aan u te vergemakkelijken.
 • Om uw Gebruikersaccount en Service te beheren, inclusief om uw identiteit te verifiëren en om toegang tot de Site en Service te authenticeren en te autoriseren.
 • Om met u te communiceren over de Service, inclusief om u mededelingen te sturen namens Zorgverstrekkers en om u belangrijke kennisgevingen te doen met betrekking tot Service-updates, dit Beleid en onze Servicevoorwaarden.
 • Om klantenondersteuning te bieden en te reageren op uw verzoeken, vragen en klachten.
 • Om de site en Service te ontwikkelen, aan te bieden en te verbeteren, inclusief om de functies, prestaties en ondersteuning van de site en Service (inclusief cookies en vergelijkbare technologieën) beter aan te passen, en voor statistische en analytische doeleinden.
 • Om u periodiek promotionele e-mails te sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn.
 • Om contact met u op te nemen voor marktonderzoek (via uw e-mailadres en/of adressen, telefoonnummer, faxnummer of gewone post).
 • Om de veiligheid van onze Service, servers, netwerksystemen en databases te beschermen of om onze Gebruikers en gelieerde ondernemingen te beschermen tegen aansprakelijkheid of schade.
 • Om onze Servicevoorwaarden, dit Beleid of overeenkomsten met derden te implementeren en af te dwingen.
 • Om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke processen of verzoeken of onderzoeken van de overheid.

Voor de Uitvoering van een Contract

We kunnen Persoonlijke Gegevens gebruiken om onze contractuele verplichtingen na te komen, waaronder:

 • Om u de Service te bieden.
 • Om met u te communiceren (via uw mobiele nummer, in-app-berichten of pushmeldingen) met betrekking tot de Service, inclusief om u berichten te sturen namens Zorgverstrekkers.
 • Om uw informatie aan Gebruikers te verstrekken op een manier die in overeenstemming is met de federale en lokale wetgeving.
 • Om uw Persoonlijke Gegevens aan onze dienstverleners te verstrekken.
 • Voor interne archiveringsdoeleinden met betrekking tot aankopen en transacties.

Om te voldoen aan Wettelijke Verplichtingen

Om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke processen of verzoeken of onderzoeken van de overheid. Bovendien ook voor interne registratiedoeleinden met betrekking tot aankopen en transacties.

Toestemming

In sommige gevallen, waarin we nog niet bevoegd zijn om uw Persoonsgegevens te verwerken volgens de toepasselijke wetgeving, kunnen we uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens te verwerken, waaronder:

 • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens We moeten mogelijk bepaalde speciale categorieën Persoonlijke Gegevens van Gebruikers verzamelen, zoals Persoonlijke Gezondheidsgegevens, om de Service te kunnen verlenen. We zullen uw Persoonlijke Gezondheidsgegevens alleen verwerken met uw expliciete toestemming, zoals vereist door de wet, die afzonderlijk wordt verkregen wanneer u zich registreert voor onze Service en vervolgens inlogt bij specifieke tools die onze Service gebruiken.
 • Marketing Om u periodiek promotionele e-mails en/of sms-berichten te sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn en voor andere marketingdoeleinden. U kunt uw communicatievoorkeuren aanpassen in de instellingen van uw Veta Health-account of door u af te melden voor onze marketing-e-mails.
 • Cookies We kunnen ook toestemming vragen voor sommige cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

Hoe delen we gegevens die we verzamelen?

Persoonsgegevens

We kunnen Persoonlijke Gegevens vrijgeven die we verzamelen, of die u verstrekt zoals beschreven in dit Beleid:

 • Bevoegde Gebruikers. Als u ervoor kiest om Veta Health informatie met anderen te laten delen, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken om met anderen te communiceren om de Service op uw verzoek te leveren. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld met ons communiceert of informatie verstrekt via de Service, kunnen we die informatie delen met de Zorgpartner en/of Zorgverstrekker van de patiënt om deze in staat te stellen met de patiënt te communiceren en de Service te verlenen. We zullen uw Persoonlijke Gezondheidsgegevens alleen verwerken met uw expliciete toestemming, zoals vereist door de wet, die afzonderlijk wordt verkregen wanneer u zich registreert voor onze Service en vervolgens inlogt bij specifieke tools die onze Service gebruiken.
 • Analytische gegevens We gebruiken oplossingen van derden om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken en om gebruikstrends te evalueren.
 • Serviceproviders en zakenpartners. Voor aannemers, dienstverleners en andere derden die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen. Als deze derden als verwerker optreden, zullen we een zakelijke associatieovereenkomst of gegevensverwerkingsovereenkomst aangaan. We hebben passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Gegevens alleen worden verwerkt voor de doeleinden die worden vermeld in dit Beleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Sociale media. We kunnen ‘widgets’ en tools van sociale netwerken gebruiken om het delen en andere functies via sociale netwerken mogelijk te maken.
 • Zakelijke transacties. Aan een koper of andere opvolger in geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van Veta Health, hetzij bij tijdelijke financiering of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure.
 • Overeenkomstig het juridische proces. Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, inclusief om te reageren op verzoeken van overheidswege of van regelgevende instanties.
 • Bescherming van Rechten en Belangen. Als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de rechten, eigendom of veiligheid van Veta Health, onze klanten of anderen te beschermen.
 • Om onze Servicevoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen.

Niet-Persoonlijke Gegevens

We kunnen de Niet-Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en verkrijgen gebruiken voor wettige zakelijke doeleinden zonder enige verplichting of verplichting tot verantwoording, tenzij aan u, op voorwaarde dat de informatie Niet-Persoonlijke Gegevens blijft.

Hoe beschermen we de informatie die we verzamelen?

We implementeren technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om Persoonlijke Gegevens te beschermen. De beveiliging van informatie die is opgeslagen en verzonden via het internet kan echter nooit worden gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderscheppen of onderbreken van communicatie via het internet of, afhankelijk van waar u zich bevindt, voor wijzigingen of verlies van gegevens.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van elk wachtwoord, Gebruikers-ID of andere vorm van authenticatie die betrokken is bij het verkrijgen van toegang tot met een wachtwoord beveiligde of beveiligde gebieden van een van onze Platforms. Om u en uw gegevens te beschermen, kunnen we uw gebruik van de Platforms zonder kennisgeving opschorten in afwachting van een onderzoek, als een inbreuk op de beveiliging wordt vermoed. De toegang tot en het gebruik van met een wachtwoord beveiligde en/of afgeschermde gebieden van de website is uitsluitend beperkt tot geautoriseerde Gebruikers. Ongeautoriseerde toegang tot dergelijke gebieden is verboden.

Links naar websites van derden

Mogelijk ziet u op onze Platforms links naar nieuwsorganisaties, sociale media-websites en informatiebronnen over gezondheid (“Services van Derden“). Een link naar een externe Service betekent niet dat we deze onderschrijven, noch de kwaliteit of nauwkeurigheid van de informatie die erop wordt vermeld. Ons Beleid is niet van toepassing op Services van Derden. Als u dus op een link klikt en naar een externe Service gaat, bent u onderworpen aan het Privacybeleid van die externe Service en niet aan het hier ontvouwde Beleid. We raden u aan om de privacyverklaring bij dergelijke externe diensten of andere Services te lezen voordat u Persoonlijke Gegevens verstrekt.

Onthulling van Niet Volgen (Do Not Track)

We bieden momenteel geen ondersteuning voor Niet Volgen met betrekking tot de Platforms. Tenzij beschreven in dit Beleid, volgen de Platforms Gebruikers niet in de loop van de tijd en op websites van derden om gerichte advertenties aan te bieden. Do Not Track is een privacyvoorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om aan te geven dat u niet wilt dat bepaalde informatie over uw webpagina-bezoeken op websites wordt verzameld wanneer u geen interactie hebt gehad met die dienst op de pagina. Voor alle details, inclusief hoe u Do Not Track in kunt schakelen, bezoek www.donottrack.us.

Rechten van de Gegevenssubjecten

Zogenaamde Gegevenssubjecten (Data subjects) in de Europese Economische Ruimte, de Europese Unie en bepaalde andere rechtsgebieden hebben bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder het recht om bevestiging van ons te vragen of we uw Persoonlijke Gegevens verwerken, inclusief gegevens over gezondheid.

Wanneer we uw Persoonlijke Gegevens verwerken, hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten om:

 • Verzoek om toegang tot, wijziging of rectificatie of verwijdering. U hebt mogelijk het recht op toegang tot uw Persoonlijke Gegevens, om onnauwkeurigheden in uw Persoonlijke Gegevens corrigeren en om de verwijdering van uw Persoonlijke Gegevens aan te vragen.
 • Verzoek om beperking van de verwerking. In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens te beperken.
 • Bezwaar tegen verwerking. In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens, zoals een verzoek om de verwerking van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te stoppen. Raadpleeg de instructies in het gedeelte ‘Uw toestemming intrekken’ van dit Beleid om u af te melden voor marketingcommunicatie.
 • Gegevensexport In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om Persoonlijke Gegevens over u te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt en te vragen dat we uw Persoonlijke Gegevens naar een andere gegevensbeheerder sturen.
 • Een klacht indienen U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar admin@myvetahealth.com. Zoals wettelijk toegestaan, zijn bepaalde gegevenselementen mogelijk niet onderworpen aan toegang, wijziging, verwijdering, beperking en/of overdraagbaarheid. We zullen redelijke inspanningen leveren om te reageren op verzoeken en deze zo snel mogelijk te behandelen zoals wettelijk vereist. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren om op uw verzoek te reageren.

Houd er rekening mee dat sommige informatie door uw Zorgverstrekker of gezondheidsorganisatie wordt verzonden en daarom niet onder onze directe controle staat. Vragen of opmerkingen over uw medisch dossier of Persoonlijke Gezondheidsgegevens die door uw Zorgverstrekker of gezondheidsorganisatie aan Veta Health zijn verstrekt, moeten respectievelijk worden gericht aan een van beide. Dergelijke informatie staat niet onder de directe controle van Veta Health.

Uw toestemming intrekken

We moeten uw Persoonsgegevens indien nodig verwerken om ons legitieme belang na te streven om de Services aan u te leveren (inclusief marketing, reclame, onderzoek en een analyse van onze Platforms en Services) en om onze contractuele verplichtingen jegens u en onze klanten na te komen.

Wanneer de basis van de verwerking een legitiem belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens. Houd er rekening mee dat, onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving, we uw Persoonlijke Gegevens kunnen blijven verwerken, zelfs als u bezwaar maakt als er dwingende legitieme redenen voor verwerking zijn die uw belangen en rechten opheffen, of waar verwerking nodig is om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als we vertrouwen op uw toestemming om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming die u hebt verstrekt voor de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen via admin@myvetahealth.com met “Intrekking intrekken” in het onderwerpregel, op voorwaarde dat we volgens de toepasselijke wetgeving of professionele normen niet verplicht zijn dergelijke informatie te bewaren. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, we u geen toegang tot de Platforms en Services kunnen bieden.

We zullen uw Persoonlijke Gegevens niet gebruiken om commerciële of marketingberichten naar u te verzenden, tenzij we uw toestemming of een andere wettelijke basis hebben om dit te doen. Als u geen nieuwsbrieven of andere marketing- of promotieberichten, meldingen of updates wilt ontvangen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door op de afmeldlink in de e-mails te klikken die we sturen of door een e-mail te sturen naar hello@myvetahealth.com met ‘Opt-Out-aanvraag’ in de onderwerpregel. Evenzo, als u zich aanmeldt voor het ontvangen van sms-berichten van ons of van aan ons gelieerde ondernemingen, kunt u zich ook op elk gewenst moment afmelden door de instructies te volgen of contact met ons op te nemen. Raadpleeg onze Servicevoorwaarden voor meer informatie over sms-berichten. Houd er rekening mee dat u zich mogelijk niet kunt afmelden voor het ontvangen van bepaalde berichten van ons, waaronder juridische kennisgevingen.

Gegevens met betrekking tot minderjarigen

We begrijpen het belang van de bescherming van de privacy van alle personen, vooral de allerjongsten. Ons Platform is bedoeld voor doelgroepen ouder dan 18 jaar en het abonnement op onze Service is beperkt tot volwassenen die 18 jaar of ouder zijn of als anderszins wettelijk zijn gedefinieerd. We richten onze Services niet op en verkopen deze niet aan kinderen jonger dan 13 jaar en we verzamelen bewust geen Persoonlijke Gegevens van hen. Als onze Platforms worden gebruikt in een pediatrische omgeving, hebben alle kinderen jonger dan 13 jaar een ouder of voogd nodig om zich te registreren en toestemming te geven als de primaire Gebruiker.

Doorgifte van gegevens aan de Verenigde Staten

Veta Health bewaart de Persoonsgegevens die het over u verwerkt in de Verenigde Staten. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, is de overdracht van Persoonlijke Gegevens nodig om u de gevraagde informatie en Service te bieden en/of om een gevraagde transactie uit te voeren. We zullen uw Persoonlijke Gegevens alleen overdragen met behulp van passende waarborgen, zoals de standaard contractuele clausules die zijn aangenomen door de Europese Commissie. Door een deel van de site te gebruiken, erkent u en stemt u in met de overdracht van uw informatie naar onze faciliteiten in de Verenigde Staten.

Privacyrechten in Californië

We zullen uw Persoonlijke Gegevens niet openbaar maken of delen met derden voor marketingdoeleinden van derden zonder uw voorafgaande toestemming.

Bewaarperiode

Persoonlijke Gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor we de Persoonlijke Gegevens hebben verkregen. We bewaren ook uw Persoonlijke Gegevens zolang het nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. We gebruiken de volgende criteria om onze bewaartermijnen in te stellen:

 • De duur van onze relatie met u.
 • De doeleinden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens en bijbehorende rechtsgrondslagen.
 • Het bestaan van een wettelijke verplichting met betrekking tot de bewaartermijn.
 • De wenselijkheid om de informatie te bewaren voor onze juridische positie.

Updates van dit Beleid

Wij kunnen dit Beleid van tijd tot tijd bijwerken. Uw aanvaarding van eventuele kleine wijzigingen in dit Beleid wordt aangegeven door uw voortdurende gebruik van onze Services. Als we belangrijke wijzigingen in ons Beleid aanbrengen, zullen we een melding sturen over de wijziging op een prominente locatie in de Service. We raden u aan om onze site, ons Platform en onze Services en dit Beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Contact Opnemen Met Ons

Als u onze Service in de Verenigde Staten gebruikt en vragen of opmerkingen hebt over dit Beleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail naaradmin@myvetahealth.com met ‘Privacybeleid’ in de onderwerpregel. Als u onze Service in de Europese Unie gebruikt, kunt u contact opnemen met onze aangestelde voor de gegevensbescherming, Dr. Sebastian Kraska, per e-mail op email@iitr.de, telefonisch op 0049 89-18917360, of per post naar: IITR Datenschutz GmbH, Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 2, 80331 München.

 

Last updated: February 12, 2020